top of page
Logo-01.png
Untitled-3.png
IMG_2227.JPG
Picture1.png
Untitled-3.png

魔都中心一大全新平台

助力未来体验的汇聚和打造

AMAMAMA1.png

礼和洋行

欢迎来感受这一永恒的故事

用想象力连结历史与未来

AAAAA.png

THE NEXT灵感源于20世纪30年代老上海的装潢。传统建筑与现代气息在这实现了完美融合。

一大塑造未来艺术家的创新艺术项目

ASASASApng.png

THE NEXT 咖啡屋

AASDSDSDSDS1.png

由百年古建墙面打造的多功能空间

上海市黄浦区江西中路255号礼和洋行4楼

1 12222.jpg
AAAA.jpg
kv横版-终.jpg
Dot.png

南京东路

Dot.png
Dot.png

江西中路

河南中路

九江路

Dot.png
bottom of page